XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHÁCH SẠN 5 SAO HYATT

Dự án xử lý nước thải

Công suất: 250m3/ngày

Chất lượng nước đầu ra: Đạt QCVN 14:2008/Cột B

Công nghệ: Sinh học cao tải MBBR

  1. ƯU ĐIỂM CÔNG NGHỆ

Hoạt động êm ái, độ ồn dưới 65dB.

Không phát sinh mùi hôi

Chất lượng nước luôn đảm bảo

Mang tính thẫm mỹ cao phù hợp với tiêu chi của khách sạn

Mang tính tự động cao

  1. NHƯỢC ĐIỂM

Chiếm diện tích

Dự án xử lý nước thải
DỰ ÁN: “XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHÁCH SẠN 5 SAO HYATT
Dự án xử lý nước thải
DỰ ÁN: “XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHÁCH SẠN 5 SAO HYATT
Dự án xử lý nước thải
DỰ ÁN: “XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHÁCH SẠN 5 SAO HYATT
Dự án xử lý nước thải
DỰ ÁN: “XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHÁCH SẠN 5 SAO HYATT
Dự án xử lý nước thải
DỰ ÁN: “XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHÁCH SẠN 5 SAO HYATT

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.