Category Archives: Môi Trường

Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp loại B

tiêu chuẩn nước thải công nghiệp loại b

QCVN 40:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (Quy chuẩn nước thải công nghiệp loại B) (thay thế TCVN 5945:2005) Khi nền văn minh nhân loại phát triển, các khu công nghiệp mọc lên và phát triển một cách nhanh chóng. Vì vậy nước thải từ các khu công nghiệp gây ra […]

TCVN về nước thải công nghiệp

tcvn nước thải công nghiệp

Vì sao chúng ta phải có TCVN về nước thải công nghiệp? Mục đích sử dụng để làm gì? TCVN là các giới hạn cho phép của các thông số về chất lượng môi trường xung quanh, về hàm lượng chất ô nhiễm trong chất thải, được cơ quan có thârm quyền quy định, làm […]

CÔNG VĂN XIN NGHIỆM THU HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Công văn xin nghiệm thu xử lý nước thải

Thủ tục, hồ sơ, trình tự để thự hiện công văn xin nghiệm thu hệ thống xử lý nước thải ! Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Việt Envi có nhiều năm kinh nghiệm thực hiện các bộ hồ sơ về môi trường, tư vấn xử lý nước thải,… đã là đối tác của […]

Xin giấy phép xả thải nước ngầm

Việc khai thác nước ngầm ngày một lan rộng không kiểm soát, sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với nguồn tài nguyên nước. Vì thế nhà nước đang quản lý nghiêm ngặt về vấn đề khai thác. Mỗi cơ quan, nhà máy, địa phương muốn khai điều phải xin giấy phép khai thác nước […]