DỰ ÁN XỬ LÝ NƯỚC THỦY SẢN NAM VIỆT

Dự án xử lý nước thải

Công suất: 3000m3/ngày

Chất lượng nước đầu ra: Đạt tiêu QCVN 01 BYT

Công nghệ: Hóa lý kết hợp trao đổi ino

  1. ƯU ĐIỂM CÔNG NGHỆ

Hoạt động êm ái, mang tính tự động cao

Chất lượng nước luôn đảm bảo

Chi phí đầu tư thấp

Hệ thống hoạt động bền bỉ nước luôn đảm bảo

  1. CHI PHÍ VẬN HÀNH

Ước tính chi phí vận hành: 1.480 VNĐ/m3 nước

Dự án xử lý nước thải
Dự án xử lý nước thải thủy sản nam việt
Dự án xử lý nước thải
Dự án xử lý nước thải thủy sản nam việt
Dự án xử lý nước thải
Dự án xử lý nước thải thủy sản nam việt
Dự án xử lý nước thải
Dự án xử lý nước thải thủy sản nam việt
Dự án xử lý nước thải
Dự án xử lý nước thải thủy sản nam việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.