Category Archives: Xử lý chất thải

Xử lý chất thải, xử lý chất thải nguy hại, xử lý chất thải công nghiệp,xử lý chất thải chăn nuôi,dịch vụ xử lý chất thải uy tính, công ty xử lý chất thải

Xử lý nước thải kho hàng và các nguồn chất thải

Nguồn phát sinh chất thải Nước thải Nguồn phát sinh: A, Nước mưa chảy tràn : + Vào mùa mưa, nước mua chảy tràn sẽ kéo theo đất, cát…… Nếu lượng nước mưa này không quản lý tốt sẽ gây tác động tiêu cực đến nguồn nước mặt trong khu vực. + Lượng nước này […]

HÓA CHẤT XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Hóa chất xử lý nước thải

HÓA CHẤT XỬ LÝ NƯỚC THẢI Công ty Môi trường Việt Envi chuyên cung cấp các loại hóa chất xử lý nước thải là đơn vị chuyên kinh doanh các  mặt hàng  hoá chất xử lý nước thải, nước cấp, hóa chất công nghiệp cung cấp cho khách hàng tại Việt nam. Tiêu chí hoạt […]

XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC NGỌT

Có thể thấy, trong những năm gần đây, nhu cầu của con người ngay càng tăng, đặc biệt là trong ngành thực phẩm. Các công ty sản xuất trong thức ăn, nước uống ra đời hoàng loạt, nhất là trong lĩnh vực sản xuất nước ngọt. Điển hình phải kể đến các công ty lớn như […]