Category Archives: Công Nghệ Xử Lý Nước Thải

Công ty xử lý nước chuyên xử lý nước thải sinh hoạt, xử lý nước thải công nghiệp, xử lý nước thải bệnh viên, xử lý nước thải ý tế, uy tính chất lượng

Xử lý nước thải kho hàng và các nguồn chất thải

Hệ thống xử lý nước thải kho hàng

Nguồn phát sinh chất thải Nước thải Nguồn phát sinh: A, Nước mưa chảy tràn : + Vào mùa mưa, nước mua chảy tràn sẽ kéo theo đất, cát…… Nếu lượng nước mưa này không quản lý tốt sẽ gây tác động tiêu cực đến nguồn nước mặt trong khu vực. + Lượng nước này […]

Xử Lý Nước Thải Khu Công Nghiệp

Hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp

Xử lý nước thải khu công nghiệp, cụm công nghiệp giải pháp tối ưu để bảo vệ môi trường. Theo pháp luật hiện nay, nước ta đang ngày càng chú trọng hơn trong việc bảo vệ môi trường. Tuy nhiên thì nước ta vẫn là một nước đang trong quá trình phát triển. Vì vậy […]

Xử Lý Nước Thải Nhà Máy Giấy

công nghệ xử lý nước thải nhà máy giấy

Tổng quan về nước thải sản xuất trong nhà máy giấy:  Nước thải sản xuất bột giấy: Thành phần nước thải bột giấy phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu và công nghệ sản xuất. Theo ước tính để có thể sản xuất một tấn thành phẩm bột giấy có thể phát sinh từ vài chục đến […]

Xử Lý Nước Thải Mía Đường

Xử lý nước thải mía đường – Hệ thống xử lý nước thải mía đường. 1. Sơ lược về ngành sản xuất mía đường Việt Nam Nước ta đã có truyền thống về sản xuất mía đường từ lâu đời. Cùng với sự phát triển công nghiệp sản xuất mía đường trên thế giới, ngành công nghiệp […]