Category Archives: Công Nghệ Xử Lý Nước Thải

Công ty xử lý nước chuyên xử lý nước thải sinh hoạt, xử lý nước thải công nghiệp, xử lý nước thải bệnh viên, xử lý nước thải ý tế, uy tính chất lượng

Xử lý nước thải thủy sản

Nước thải ngành thủy sản

Ngành thủy sản trong ba năm trở lại đây tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao. Tuy nhiên, ngành thủy sản là một trong những ngành phát sinh nước thải lớn và ảnh hưởng tới môi trường nếu như nước thải chưa xử lý mà xả ra ngoài môi trường.Do đó, xử lý […]

Hệ thống xử lý nước thải nhà hàng khách sạn tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Nước thải từ các nhà hàng, khách sạn và các cơ sở dịch vụ ăn uống thương mại khác, khác với nước thải sinh hoạt. Nước thải nhà hàng, khách sạn thường có độ bền cao hơn nước thải sinh hoạt. Điều này là do mức dầu, mỡ và dầu thực phẩm cao hơn khiến […]

XỬ LÝ NƯỚC THẢI PHÒNG KHÁM

Nước thải phòng khám

Xử lý nước thải phòng khám hiện nay đang rất được quan tâm, do công nghiệp phát triển, ô nhiễm môi trường ngày càng cao đặc biệt là thực phẩm bẩn đang tràn lan ngoài thị trường dẫn đến sức khỏe của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, Rất nhiều người dân bị mắc […]

Xử Lý Nước Thải Chế Biến Cà Phê

Nước thải chế biến cà phê

Để hiểu về việc xử lý nước thải chế biến cà phê, bài viết này sẽ giúp chúng ta hiểu về đặc tính, nguồn phát sinh và vấn đề môi trường của nước thải cà phê. Nguồn phát sinh của nước thải chế biến cà phê: Trong quá trình chế biến cà phê, đòi hỏi […]